Pisarna

Adisa Dizdarević je generalna sekretarka Mladinskega združenja Brez izgovora in diplomantka upravnih ved, ki nadaljuje študij na skupnem magistrskem programu Management v javnem sektorju (FU Ljubljana in Fakultet organizacijskih nauka Beograd). V času srednje šole in študija je izkušnje pridobivala v različnih organizacijah, kot so Klub ŠOHT in drugi študentski klubi, Zveza ŠKIS, Študentska organizacija Slovenije, Fakulteta za upravo UL ter IGS Flensburg. V mladinski sektor je vpeta že 9 let, kar ji še dodatno zbuja željo po sodelovanju z mladimi. V prostem času spodbuja svojo kreativno žilico z različnimi aktivnostmi, ki popestrijo vsak dan posebej. 


Tomaž Gorenc je leta 2013 dokončal študij geografije in zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in v Brez izgovora deluje kot strokovni sodelavec za trajnostni razvoj. Več let je aktiven na področju mladinskega dela, vsebinsko ga najbolj zanimata regionalna geografija in raba naravnih virov. O teh dveh tematikah je napisal tudi diplomsko delo, za katero je prejel Prešernovo nagrado. V prostem času se rad ukvarja s športom, zahaja v naravo ter raziskuje kraje v Sloveniji in tujini. V preteklih letih je svoj prosti čas preživljal tudi kot vodič po Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani in hostesni vodja v Slovenski Filharmoniji.


Petra Poje je generalna sekretarka Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija in diplomantka študija zgodovine, zaključila pa je tudi pedagoško–andragoško izobraževanje. V času študija je bila aktivna na mednarodnem resorju pri Študentski organizaciji Univerze na Primorskem in Študentski organizaciji Slovenije. Dodobra je spoznala delo z mladimi v lokalnem in mednarodnem okolju tudi v okviru projektov Univerzitetnega kariernega centra Univerze na Primorskem in PRIMSS, Koper. Želi si, da bi bili mladi še aktivnejši, da bi razvijali svoje potenciale in se vključevali v odločevalne procese.


Jan Peloza je diplomiral na Fakulteti za računalništvo in informatiko in trenutno končuje podiplomski študij strateškega tržnega komuniciranja na Fakulteti za družbene vede. Kot predsednik Mladinskega združenja Brez izgovora in Alcohol Policy Youth Network-a je bil na področju javnega zdravja aktiven od leta 2006, sedaj pa vodi projekte in interese organizacije zastopa tudi kot član nadzornega odbora Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija. Kot vodja in mladinski delavec ima več kot 10 let izkušenj, zanimata pa ga predvsem zdrav življenjski slog in trajnostni razvoj. V preteklosti  je bil tudi del ekipe trenerjev slovenskega programa Mladi v Akciji, Mladinskega sveta Slovenije in Salto-youth.net


Tina Mervic trenutno zaključje magistrski študij psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, predvsem pa jo zanima razvoj otrok in mladostnikov (razvojna psihologija). Poleg tega jo v življenju oblikujejo tudi taborništvo, potovanja, športni izzivi, neprestano izobraževanje in raziskovanje. Pri Brez izgovora deluje kot strokovna sodelavka za javno zdravje. Na področju mladinskega dela, preventive tveganih vedenj in promocije zdravja je aktivna že od leta 2011, ko se je pridružila DŠPS-ju, v okviru katerega je aktivno sodelovala pri projektu Kako si?. V preteklem letu je pri društvu CPM preko delavnic o aktualnih temah pomagala opolnomočiti kar nekaj srednješolcev. Kot trenerka mehkih veščin deluje v delovni skupini PsihoMoč pod okriljem DŠPS-ja. Trenerka je od leta 2013 in ima za seboj že več kot 100 ur treningov. K njenemu strokovnemu in osebnemu razvoju je v veliki meri doprinesla tudi Erasmus izmenjava na Univerzi v Leidnu na Nizozemskem.


Petra Gorenc je magistra etnologije in kulturne antropologije. V času študija se je najbolj ukvarjala z odnosom ljudi do kulturne dediščine, urbano in politično antropologijo ter s socialnim spominom. Trenutno je podiplomska študentka na Oddelku za staro glasbo na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Bila je aktivna skavtinja in skavtska voditeljica ter prostovoljka v mednarodnih odpravah v Afriki, kot tudi na domačih tleh. Posebno jo je zaznamovalo delo z otroki in mladimi s posebnimi potrebami. Njena velika strast je poustvarjanje stare glasbe, kjer se lahko najbolj osebno izrazi. V Brez izgovora je projektna sodelavka, njeno delo pa je povezano z mladinskim sektorjem in ustvarjanjem programov ter različnih aktivnosti za mlade. 

Namenite 0,5% dohodnineTwitter